Vil du støtte oss økonomisk?

Hvis du har lyst til å være med å bidra til at barn og unge får en totalopplevelse ved Amadeus fotballskole rundt om i Norge, og hjelper oss med å hjelpe barn i Øst-Europa til å få oppleve gleden over å spille fotball, få leksehjelp, skoleutstyr og mat, så trenger vi hjelp fra privatpersoner, organisasjoner, kirker, menigheter og næringsliv. Sammen kan vi være med på å vise godhet og utgjøre en forskjell for familier.

Det er ulike måter du kan være med på å hjelpe oss, enten det er på nasjonalt plan eller en lokal fotballskole. Se våre ulike måter du kan bidra på.

Ta kontakt med oss, så finner vi den optimale løsningen for dere og oss.