Visjon

Amadeus Fotballskole skal gi barn og unge en unik opplevelse av å bli sett, oppleve begeistring og mestringsfølelse uansett nivå innenfor trygge rammer.

Amadeus Fotballskole skal...

…være et verktøy for kirker og menigheter som ønsker å vise godhet til sitt nærmiljø.

…gjennom lokal arrangør, legge til rette for en fantastisk og unik fotballskole.

…inspirere til samarbeid på tvers av kirker, organisasjoner, idrettslag og næringsliv.

…gi barn og familier en opplevelse av livsglede.

…gi de lokale «heltene» i kirker og menigheter, som står på år etter år, et redskap som gir inspirasjon til å stå på videre for barna.

VERDIER:

KREATIVITET        TRYGGHET        MESTRING        BLI SETT        GLEDE

Kort historikk

Siden oppstarten i Porsgrunn 2010, har Amadeus Fotballskole vært en stor suksess. Vi startet med 80 elever, og allerede året etter økte interessen. I 2012 var det et rekordstort antall søkere. Dette førte til dobling i antall elever, og vi kunne ønske 165 elever velkommen. De siste årene har vi tatt inn 200 elever, som er maksimalt av kapasiteten på baneforholdene. Ventelistene er lange hvert eneste år.

Det er tydelig behov for Amadeus Fotballskole!