Hva er Mission?

Vi i Amadeus ønsker å bety en forskjell i folks liv. Her i Norge er de fleste av oss utrolig heldige og privilegerte. Derfor ønsker vi å gjøre noe for barn og unge som trenger mat, klær, skoleutstyr og leksehjelp. Sammen med misjonsorganisasjonen, Misjon Uten Grenser, har vi et felles prosjekt i Øst Europa, med fokus på Romania. På alle våre lokale fotballskoler samler vi inn klær, penger, faddere og utstyr. Det er dette som er ”Mission”.

Fun(D)run

Hovedverktøyet for å samle inn penger til barn og unge i Romania, er Fun(D)run.

Som navnet initierer, så er dette både en måte å drive innsamling (fundraising), men at man samtidig skal ha det moro (funrun).

Her er det stor frihet til å lage show og moro. Kanskje man skal oppfordre deltakerne til å kle seg ut? Konseptet går ut på å samle så mange personer som mulig til å løpe, jogge, krabbe eller gå en bestemt rute, og at alle skaffer seg personlige sponsorer som bidrar med en sum pr. runde man klarer. Alt innenfor et gitt tidsrom.

Her er det opp til hver lokale arrangør å gjøre dette så kreativt og gøy som man klarer. Mer info om dette, får du når du bestiller Ressurspakken. I 2017 samlet man inn ca.7000,- i Porsgrunn. Året etter passerte man 15 000,-.

Har du klær og utstyr til overs?

De fleste av oss, som har barn, har skap og boder fulle av utstyr og klær som har blitt for smått til poden. Istedenfor at det ligger ubrukt og støver ned, hva med å gi det til noen som vil sette stor pris på det?

På alle våre fotballskoler, vil Misjon Uten Grenser være tilstede med egne kles- og utstyrskonteinere.

Du vil gjennom hele helgen ha mulighet til å ta med deg klær og utstyr i barnestørrelser, for å legge i konteinerne.