Vil du jobbe som frivillig?

Kan du tenke deg å jobbe som frivillig med et lokalt AF arrangement?

Vi er en stor gjeng som gir alt for å gjennomføre Norges beste fotballskole på ulike steder i landet. Uten den frivillige innsatsen som legges ned, ville det vært umulig å arrangere AF.

Hvis du kan tenke deg å være frivillig på AF, så kan du sende oss en mail og fortelle litt om deg selv og hva du kan tenke deg å jobbe med.

Vi ønsker også navnet på en referanseperson vi kan ta kontakt med.

Send mail til: post@amadeusfotballskole.no

Godt voksen?

Vi trenger voksenpersoner som er villige til å gjøre en innsats for våre barn og unge. Er du godt voksen og har tid og erfaring som du ønsker å dele, så setter vi stor pris på om du sender oss noen ord: post@amadeusfotballskole.no eller ringer oss på 47 33 56 59.

Teknikk

 • Lyd, lys og storskjerm
 • Media:
  • foto
  • film
  • redigering
  • sosiale medier

Mat

 • Her bidrar du til å lage mat til alle elever og instruktører.
 • Salg av kioskvarer.
 • Utdeling av frukt.

Område

 • Det er mange små og store som er samlet på et begrenset område, noe som krever god flyt i logistikken og ivaretakelse av sikkerheten til store og små.
 • Parkeringsvakter, vakter, førstehjelp, logistikk av utstyr og renhold.

Administrasjon

 • Registrering, sikkerhet og presse.
 • Pakking av sekker.
 • Utdeling av utstyr.
 • Diplomer.
 • Her er vi i hjertet av informasjonsflyten.

Instruktører

 • Her trenger vi folk med ulike nivå av fotballkunnskaper.
 • Lede gruppe, assistent, hjelpe med plaster og toalettbesøk.

Supersøndag

 • Opp- og nedrigg av aktiviteter
 • Vakt ved ulike aktiviteter og hoppeslott.
 • Salg av lodd til Superlotteri.
 • Utdeling av t-skjorter til medarbeidere.